TRANSPORToDRONE

INTRO

Niniejsza strona to szeroko zakrojona prezentacja efektów badań pilotażowych, które zrealizowałam w sierpniu bieżącego roku na terenie Danii oraz Niemiec. Bohaterami badań byli kierowcy tirów dalekobieżnych oraz pracownicy industrialni (przede wszystkim robotnicy). Pilotaż opiera się na założeniach teorii ugruntowanej i został zrealizowany przy zastosowaniu obserwacji uczestniczącej, wywiadu etnograficznego, field-recordingu oraz metody antropologii wizualnej (fotografia). Całość mieści się w nurcie etnografii oraz akustemologii: składa się z elementów wizualnych, tekstualnych oraz fonicznych.

Strona jest rejestracją 21 dni, które spędziłam w trasie wraz z zaprzyjaźnionym kierowcą tira. Były to trzy tygodnie, w trakcie których mieszkałam wyłącznie wewnątrz ciągnika siodłowego na terenie zarówno Danii jak i Niemiec - na parkingach, leśnych zatoczkach, w centrach spedycyjnych, na wsiach, w środku pól, na promach, na terenie zon industrialnych. Przebywałam wyłącznie w męskim towarzystwie. Z mężczyznami rozmawiałam, jadałam, piłam, spacerowałam. Zaznaczam, że prezentowana strona nie jest ani próbą analityczną ani też interpretacyjną - to przede wszystkim prezentacja zebranych przeze mnie danych empirycznych.

Transportodrone to chronologiczny zapis pilotażowych badań etnograficznych. Każdy z 21 dni mojej podróży został rozbity na kilka (6) podstron. Każdorazowo są to:

- obszerne fragmenty notatek terenowych wymieszanych z tzw. dziennikiem badacza

- fotografii (dwie podstrony)

- opisu skolekcjonowanych dźwięków

- plików audio wraz z mapami miejsc, w których nagrania zostały wykonane

- fotografii (jedna podstrona)

Strona nie zawiera menu. Jest to zabieg mający na celu zmuszenie Odbiorców do przedsięwzięcia żmudnej podróży w świat, który miałam okazję doświadczyć. Ponadto istnieje możliwość przeglądnięcia całości z poziomu archiwum (link u góry strony). Podsumowanie strony znajduje się w tzw. appendixie, w którym dokonuję pierwszej próby interpretacyjnej (jest to ostatnia podstrona).

kontakt: astanis1@amu.edu.pl